ภารกิจหลัก

การจำหน่าย

สัญญาระดับคุณภาพในการให้บริการ (SLA)

สัญญาระดับคุณภาพในการให้บริการ

(SLA) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อท่านมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สสร.
"สสร. มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับท่าน"

กระบวนการจำหน่ายสลาก SLA ของจำหน่ายสลากส่วนกลาง

บริการด้านการจำหน่ายสลากที่สำคัญ

กระบวนการจำหน่ายสลาก SLA ของจำหน่ายส่วนภูมิภาค

**จังหวัดและคลังจังหวัด ได้ตอบรับการได้รับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของทุกงวดก่อนกำหนดวันจำหน่ายสลาก**