ภารกิจหลัก

การพิมพ์

ความเป็นมาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักการพิมพ์)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มดำเนินการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยในระยะแรกใช้วิธีการจ้างโรงพิมพ์เอกชนในการพิมพ์สลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้เริ่มทำการก่อสร้างโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเองที่ถนนจักรพงษ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2495 จึงเริ่มพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นครั้งแรก

ภายหลังจากกิจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 รัฐสภาจึงมีการออก พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่ระบุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประการหนึ่งคือ "การจัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ” ทำให้ในปี พ.ศ. 2520 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงดำเนินการก่อสร้างโรงพิมพ์ขึ้นใหม่ ที่ซอยแยกซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ย้ายงานด้านการพิมพ์ทั้งหมด ทั้งงานพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระยะเวลากว่า 40 ปี โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นภารกิจเสริมโดยเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะนำกำลังการผลิตส่วนเหลือของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลและเครื่องจักรประกอบอื่นๆ มาใช้พิมพ์งานรับจ้างพิมพ์โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร แต่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถมีทางเลือกในการว่าจ้างพิมพ์งานป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการกำกับของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

บริการ และผลงานที่ผ่านมา

บริการด้านการออกแบบและการทำแม่พิมพ์

ต้นฉบับการพิมพ์ได้รับการออกแบบจากทีมงานช่างศิลป์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วย Graphic ได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ และสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง โดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง ที่ทั่วโลกยอมรับ

การสร้างภาพและการทำแม่พิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยสร้างภาพบนเพลท โดยใช้เครื่อง Computer To Plate (CTP) มีความละเอียดสูง (8000 dpi) ที่ให้ความเที่ยงตรง แม่นยำ คุณภาพสูงและความคมชัดของแม่พิมพ์ทุกชิ้น มีกระบวนการตรวจสอบก่อนทำการพิมพ์ และเก็บรักษาแม่พิมพ์อย่างปลอดภัย

บริการด้านการพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์สมัยใหม่ ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการพิมพ์และหน่วยงานการศึกษาด้านการพิมพ์ ที่มีผู้สนใจขอเข้าเยี่ยมชมตลอดมา

การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Wet Offset ที่ทันสมัย สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วและมีจำนวนมาก ประเภทสลากคูปอง ตั๋วแผ่นและม้วน กระดาษแบบฟอร์มต่อเนื่องและงานพิมพ์อื่น ๆ

การพิมพ์ระบบข้อมูลแปรเปลี่ยน (Ink Jet) สำหรับหน่วยงานที่ต้องการงานที่ใช้ Bar Code

การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Sheet Offset สำหรับงานพิมพ์ทั่วไปทุกประเภท อาทิ แผ่นพับ หนังสือ โปสเตอร์ แบบฟอร์ม ฯลฯ ระบบตัวเลข (Numbering) กำกับบนสิ่งพิมพ์ในการตรวจสอบจำนวน

ผลงานที่ผ่านมา

สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกาชาดหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สภาทนายความ กระทรวงการคลัง, กองทัพอากาศ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
คูปองผ่านทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บัตรค่าบริการหรือค่าตอบแทนฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตั๋วรถโดยสารประจำทาง ขสมก, บขส, ตั๋วแผ่น ดร.7, ดร.999 บขส. - บัตรเลือกตั้ง (กกต.)
ใบรับค่าพยาน กรมที่ดิน
ฯลฯ

ติดต่อเรา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักการพิมพ์)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักการพิมพ์) ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจร ทั้งด้านการออกแบบ ทำแม่พิมพ์และการพิมพ์ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจและความปลอดภัยของสิ่งพิมพ์

งานการตลาดสิ่งพิมพ์ กองบริหารงานผลิต สำนักการพิมพ์

โทรศัพท์:02 3813553, 02 3925031 ต่อ 5147
โทรศัพท์:097 1976858
โทรสาร:02 3813553, 02 3811720